İştahsız Çocuk

REFLÜ

SİZİN BEBEĞİNİZDE DE REFLÜ VAR MI?


Bildiğiniz gibi hemen hemen bütün bebekler kusar. Özellikle de hayatın ilk günleri ve aylarında bu kusmalar daha sıktır. Bebek bazen gazını çıkarırken kusar, kimi zaman da hiç beklemediğiniz bir anda. Beslenmeden hemen sonra kusabileceği gibi tam uyutup yatağına yatıracağınız anda da kusabilir.

Ne anne için ne de bebek için kusma iyi bir deneyim değildir. Anneler bebekleri kustuğu zaman hem o öğünde eksik beslendiği ve bebekleri aç kaldığı için üzülürler hem de sık sık tekrarlayan bu kusmaların yarattığı temizlik sorunu onları zorlar. Bebek için de kusma özellikle de sık tekrarlarsa hiç iyi bir deneyim değildir. Sık sık yaşanan bu sevimsiz durumdan kaçınmak için bebek, eğer aradaki ilişkiyi kurarsa emmek bile istemeyebilir. Bu da iştahsızlık olarak yorumlanır çoğu zaman.

Bebeklerin emzirmenin arkasından gazları çıkarılırken az miktarda kusmaları doğaldır. Büyükler buna "taşma kusması" adını verirler. Bu nedenle daha bebek doğmadan mendilleri bile hazırlanır. Hekim gözüyle ise, işte bu hemen her bebekte görülen "doğal reflü"dür ve tamamen normaldir. Her geçen hafta ve ay bunun görülme sıklığı azalır. Bebeğin yemek borusu ve midesi arasındaki ilişki olması gerektiği yönde gelişmesini tamamlamış, mide içeriği yemek borusuna doğru artık hareket etmemeye başlamıştır. Bebek genellikle ilk altı ayda çok büyük çoğunluğu da bir yıl içinde bu gelişmeyi tamamlar. Daha az sıklıkla iki yaşına kadar da zaman zaman kusmalar devam edebilir. Ancak hem sıklığı hem de miktarı azalır. Bebeğin çıkardığı miktar onun beslenmesini bozmaz, büyümesine engel olmaz.

Mide içeriğinin yemek borusuna doğru hareketi gün içinde pek çok defalar hem bebeklerde hem çocuklarda hem de erişkinlerde süregelir. Buna "reflü" denir. Reflü ataklarının pek çoğu kısa sürelidir ve belirtisiz seyreder. Genellikle yemek borusunun alt kısımlarından daha yukarı çıkmaz. Regürgitasyon, mide içeriğinin ağza kadar yükselmesidir. Kusma ise, reflü nedeniyle yemek borusuna doğru hareket eden mide içeriğinin ağızdan dışarı taşması, çıkarılmasıdır. Reflü, yemek borusunun alt kısmında bulunan ve "sifinkter" adı verilen fonksiyonel yapının geçici ve aniden oluşan gevşemesi sonucunda ortaya çıkar. Bir başka neden de sifinkter tonüsünün karın içindeki basınç değişikliklerine uyumundaki yetersizliktir. Yemek borusunun altındaki bu fonksiyonel yapının dayanıklılığı, reflüye karşı koyan en önemli engeldir. Reflü hastalığı, reflü nedeniyle mide içeriğinin yemek borusuna yükselmesi nedeniyle başka sorunların ortaya çıkması halinde söz konusu olur.

Reflü hastalığının gelişme mekanizmaları çok çeşitli ve karışıktır. Reflünü sıklığı, mide asiditesi ve mide boşalması ile de çok yakından ilişkilidir. Ayrıca yemek borusunun mukoza engeli, yemek borusunun mid asitini temizleme kapasitesi, organ hassasiyeti ve hava yollarının hassasiyet ve cevabı ile de yakından ilişkilidir. Bugün için hastalığın tedavisinde başlıca mekanizmanın tedavisi mümkün değildir. Ancak, belirtilerin hafifletilmesi, normal büyüme ve kilo almanın sağlanması ve asitli mide içeriğinin yarattığı, neden olduğu doku yangılanmasının tedavi edilmesi amaçlanmalıdır. Ayrıca başta solunum yolları olmak üzere uzun süreli reflüye bağlı olarak gelişen diğer sorunların önlenmesi ve tedavi edilmesi amaçlanır.

Süt çocukluğu döneminde reflü sıktır ve sıklıkla da kusma ile kendisini gösterir. Hayatın ilk üç ayında bebeklerin % 50'sinde tekrarlayan kusma olur. 4. ayda % 67 sinde vardır. 10-12 aylarda ise oran % 5 civarındadır. Bunların hemen hepsinde kusma kendiliğinden düzelir. Anne-babalar genellikle eğer bebek günde bir defa kusarsa bunu çok önemsemezler. Fakat kusma daha sık ise veya kusulan miktar çok ise ve de bebek çok ağlıyorsa bu cidden sorun olur. Reflülü bebeklerin çok az bir kısmında reflü hastalığı ortaya çıkar. Belirtiler de iştahsızlık, yutma güçlüğü, ağrılı yutkunma ve yutma, beslenirken arkaya doğru yaylanma, huzursuzluk, kansızlık ve büyüme geriliği olarak yaşanır.

Reflü hastalığı nadiren de hayatı belirgin derecede sıkıntıya sokan durumlara neden olur. Süt çocuklarında kronik solunum yolu sorunları, tekrarlayan hışıltı, kronik öksürük ve akciğer enfeksiyonu sayılabilir. Okul öncesi yaş grubunda reflü tekrarlayan kusmalar şeklinde görülebilir. Daha büyük çocuklarda ise, erişkin tipi belirtilere yol açabilir. Büyük çocuklarda daha sıklıkla olmak üzere reflü yemek borusu alt ucunda yangıya da neden olabilir. Bu durumda dışkıyla gözle görünmeyen kan kaybı söz konusu olur. Kansızlık gelişebilir. Astım tanısı alan çocuklarda reflü hastalığı nadir değildir. Reflü tedavi edilince sorunlar belirgin derede düzelir.

Çocuklarda ve ergenlerde reflünün sıklığı çok iyi bilinmemektedir. Pek çok çocukluk yaş grubu hastalığı da tekrarlayan kusmaya neden olduğu için reflü tanısının çok dikkatlice konması gerekir. Ancak ispatlanmış yaklaşım yöntemleri yoktur. Bu konuda çocuk gastroenteroloji uzmanının tanısal yaklaşımları gerekli olabilir. Uygun tedavi de tanı konduktan sonra uzman hekim tarafından belirlenmelidir.

 
Çocuk Gastro Hastalıkları
 
 
 
 
Unutulan Besin Ögesi
Bitkilerin, sebze ve meyvelerin mide-bağırsak sistemi salgıları ile sindirilemeyen ve vücutta bir veya daha fazla sayıda fizyolojik...
Bebegim Su içmelisin
Her canlı için su yaşamsal bir besin ögesidir. Çünkü her canlı susuzluğa ancak kısa bir süre dayanır. Ancak insanlar için sadece...
Sağlık için Prebiyotik / Probiyotik
Prebiyotikler, yiyeceklerin emilmeyen ancak konakçının lehine bazı bakterilerin büyümesini ve/veya aktivitesini olumlu etkileyen..
Kemik Sağlığı
Doğumdan 18 yaşına kadar en önemli biyolojik süreç, büyümedir. Kalsiyum bu süreçte elzemdir. Kemikte minerallerin...
   
Ergenlikte Beslenme
Ergenlik yaş grubu çok özel dinamikleri olan çok önemli bir yaş grubudur. Ergenler dünya nüfusunun % 19’unu oluştururlar. Bugün , 10-19 yaşında 1200 milyon çocuk, yarın 1200..
Vitaminler / Mineraller
Amerikan Pediatri Akademisi başlıca iki durumda rutin vitamin kullanılmasını önermektedir. Yeni doğan bebeğin Vit K ihtiyacının...
   
Kahvalti etmek neden önemlidir?
Kahvalti, günün erken saatlerinde gerçeklestirilen ve kendine özgü besinler tüketilen ilk ögündür. Kahvaltida yenilen besinler toplumlara göre ...
Beslenme ve Okul Başarısı
Çocuklarımızı nasıl beslersek okul başarıları artar ? Çocuklarımızdan her zaman, her alanda başarı bekliyoruz. Önce kreste başlıyor...

 
Güncel Makaleler
KİTAPLAR